De psychosomatisch werkende fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van stressgerelateerde klachten, onbegrepen pijnklachten en a-specifieke chronische klachten. Dit worden psychosomatische klachten genoemd. 

De oorzaak van klachten kan van zowel lichamelijke- als geestelijke aard zijn of een combinatie daarvan. Psychosomatische klachten houden verband met een verstoring in de balans tussen belasting en belastbaarheid.

Spanningen kunnen debet zijn aan de ontwikkeling van klachtenpatronen. Patronen die onbehandeld steeds opnieuw voor klachtenontwikkeling zullen zorgen. Deze patronen zullen, samen met de behandelaar, door de patiënt herkend en inzichtelijk gemaakt worden. Vervolgens kan op een andere wijze het lichaam beter benut worden. Psychosomatische klachten kunnen zich uiten in psychische klachten zoals een gevoel van onbehagen of lusteloosheid of in lichamelijke klachten.

Voorbeelden van lichamelijke klachten zijn:

  • Vermoeidheid
  • Hoofdpijn en nekklachten zonder gewrichtsbeperkingen
  • Hartkloppingen
  • Onbegrepen (chronische) pijnklachten

Een objectieve test geeft uitsluitsel of psychosomatische fysiotherapie geïndiceerd is.

Bron van deze tekstpagina en uitgebreide informatie:  www.kngf-nfp.nl

<< Terug naar overzicht