Wat zijn etalagebenen?

De slagaders in uw benen voeren te weinig zuurstof aan voor de spieren die u gebruikt bij het lopen. Dit komt omdat deze slagaderen vernauwd zijn. Een vernauwing ontstaat door slagaderverkalking.

U heeft misschien wel gehoord dat u ‘etalagebenen’ heeft. Deze term is bedacht omdat patiënten zich een houding willen geven als zij noodgedwongen rusten. Zij kijken in de etalage van een winkel.

De medische term voor deze aandoening is claudicatio intermittens. Artsen gebruiken ook wel de term perifeer arteriëel vaatlijden (PAV).

Etalagebenen.nl

Etalagebenen.nl is de site voor patiënten met claudicatio intermittens, ook wel “etalagebenen” genoemd. Etalagebenen.nl is onderdeel van Chronisch ZorgNet, een geïntegreerd zorgnetwerk dat patiënten, fysiotherapeuten, huisartsen en vaatchirurgen met elkaar in contact brengt. Chronisch ZorgNet streeft naar transparante en hoogwaardige zorg voor alle patiënten met perifeer vaatlijden in Nederland.

Welke behandelingen zijn er?

Bij elke patiënt met claudicatio intermittens zal gekeken worden welke behandeling de beste optie is. Hierbij wordt vooral gekeken naar de mate waarin de klachten voor u hinderlijk, en daarmee invaliderend zijn.

Zo zal een jonge man, met jonge kinderen, een loopafstand van 500 meter als invaliderend ervaren, en zal een hoogbejaarde dame in het verzorgingshuis weinig hinder hebben van een loopafstand van 500 meter.

Het doel van de behandeling is het vergroten van de pijnvrije loopafstand en de kwaliteit van leven.

Conservatieve behandeling

Hiermee wordt bedoeld dat de arts niet kiest voor een ingrijpende behandeling.

Bij etalagebenen heeft een conservatieve behandeling de voorkeur.

De zorgverlener probeert samen met de patiënt de klachten te verhelpen door een aanpassing van leefregels, medicatie en paramedische begeleiding.

Gesuperviseerde looptherapie

Bij patiënten met claudicatio intermittens is aangetoond dat conservatieve behandeling, waarbij patiënten gestimuleerd worden veel te lopen, meestal leidt tot verbetering van de loopafstand.

Er zijn veel onderzoeken gedaan waarin looptraining vergeleken werd met andere vormen van behandeling.

Uit al die onderzoeken bleek dat de maximale pijnvrije loopafstand na looptherapie duidelijk verbeterd was (tot ruim drie maal zo ver).

Chirurgische behandeling

Wanneer de vernauwing dermate ernstig of acuut is, dat het een bedreiging vormt voor de gezondheid van uw been kan uw arts ervoor kiezen om chirurgisch in te grijpen.

Mea Fysio Groningen kan u helpen bij etalagebenen!

Wij maken bewegen mogelijk!

Neem met ons contact op voor meer informatie of kijk op de site etalagebenen.nl

<< Terug naar overzicht